MENU

Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa

Print Culture and Publishing
in Southern Africa

Print Cultures South Africa

Secondary Sources— Ploeger

Besonderhede in Verband met De Volksstem en Wallachs’ Drukker- en Uitgewers Maatskappy Beperk, 1873–1960

J. Ploeger and H. Orban

Pretoria: Wallachs

1960

Edited on 07 Nov 2014 around 12pm | Link for this entry

Secondary Source Category Books