MENU

Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa

Print Culture and Publishing
in Southern Africa

Print Cultures South Africa

Secondary Sources— Oberholster

Nie van Brood Alleen: Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging (tans N.G.Kerk-Uitgewers en-Boekhandel) 1818-1958

J.A.S. Oberholster

Cape Town: N.G.Kerk-Uitgewers

1958

Edited on 18 Oct 2014 around 6pm | Link for this entry

Secondary Source Category Books | Journal Articles