MENU

Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa Print Culture and Publishing in Southern Africa

Print Culture and Publishing
in Southern Africa

Print Cultures South Africa

Secondary Sources— Nienaber

Dit was ons Erns: Die Ontwikkeling van die Afrikaanse Taal Letterkunde Boek en Tydskrif

G.S. Nienaber

Cape Town: Die Suiderland Reeks Nasionale Boekhandel

1962

Edited on 18 Oct 2014 around 6pm | Link for this entry

Secondary Source Category Books | Journal Articles

Bibliografie van Afrikaanse boeke8 vols, 1943-1978

P.J. Nienaber

Johannesburg: P.J.Nienaber

1943

Edited on 18 Oct 2014 around 6pm | Link for this entry

Secondary Source Category Books | Journal Articles

n Beknopte Geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse Drukpers in SuidAfrika

P.J. Nienaber

Cape Town: Nasionale Pers

1943

Edited on 18 Oct 2014 around 6pm | Link for this entry

Secondary Source Category Books | Journal Articles